за онлајн

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на
еднодневно онлајн советување  

на тема

НАСОКИ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКАТА И ОРГАНИЗАЦИСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО ОБВРСКА ПРОИЗЛЕЗЕНА ОД ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 

Советувањето ќе се одржи на 15 септември (среда) 2021 година, со почеток од 11 часот.

Цена на советувањето 2.200 денари со вклучен ДДВ од 18%.

Секој учесник ќе добие материјал во електронска форма со примери на акти како патоказ за изготвување на техничката и организацската документација.

Ве молиме најдоцна 3 дена пред почетокот на обуката, да ја пополните апликацијата на следниот линк и да извршите уплата на:

 

ВИДИ ПРОГРАМА

Ве молиме најдоцна 3 дена пред почетокот на советувањето, да ја пополните апликацијата на следниот линк https://docs.google.com/forms/d/1XLumjlTH2BwmV_ELGhLF_7xsWRzggvlJcVz6AyalUHc/edit и да извршите уплата на:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка: 210-0642103202-82
Цел на дознака: советување- септември 2021

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

 +389 2 3213 663

+389 2 3126 066

+389 70 20 55 73

+389 76 20 55 73 

Обврските кои контролорите и обработувачите на лични податоци треба да ги исполнат согласно прописите од областа на заштитата на личните податоци треба да бидат документирани, но не постои точно пропишана форма и содржина, односно унифицирана содржина на акти.

Со оглед на тоа што документирањето на техничките и организациските мерки кои ги преземаат контролирите и обработувачите зависи од видот и обемот на личните податоци кои тие ги обработуваат, предавањето ќе биде конципирано така што ќе посветиме повеќе внимание на различни примери и насоки за изработка на актите за документирање на мерките.

Цели на советувањето:

  • Да се разберат поимите и нивното значење
  • Да се разберат обврските што ги имате како контролор и/или обработувач согласно Законот и подзаконските акти
  • Начин на заштита и проценка на влијанието на личните податоци кои се обработуваат
  • Полесно изготвување на документацијата за техничките и организациските мерки кои имате законска обврска да ги изработите.