РЕГИСТРАЦИЈА

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ е акредитирана компанија за спроведување обуки за континуирано професионално усовршување (КПУ) согласно Законот за вршење сметководствени работи (Службен весник на РСМ бр.173/22). Акредитацијата е добиена од Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ.

ОБЈАВА ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОБУКИ

Термините, програмата и начинот на пријавување за обуките следете ги на нашата фејсбук страна.

Ви благодариме за довербата!