РЕГИСТРАЦИЈА

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на
еднодневна онлајн обука (КПУ-МОДУЛ 2/
2021) 

Темите за предавањето ќе ги објавиме дополнително. 

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:

– 26 мај (среда) 2021 година 

Надоместокот за обуката изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Обуката носи 8 КПУ часови за 2021 година.

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

ВИДИ ПРОГРАМА

Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на обуката, да ја пополните апликацијата и да извршите уплата на:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка: 210-0642103202-82
Цел на дознака: КПУ Модул 2-2021

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

 +389 2 3213 663

+389 2 3126 066

+389 70 20 55 73

+389 76 20 55 73