images

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” И “Б” ОБРАЗЕЦ ДО 25 МАРТ 2021 ГОДИНА

Известување од Управата за јавни приходи за продолжување на рокот на даночните биласни за 2020 година:

“Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Даночен биланс на вкупен приход (образец “ДБ-ВП”), Даночен биланс на непрофитни организации (образец “ДБ-НП/ВП”), Годишeн даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (образец “ДЛД-ДБ”) и Биланс на приходи и расходи (образец “Б”) за 2020 година.

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на COVID-19 (корона вирус), како и барањата на сметководителите за пролонгирање на рокот за поднесување на пријавите и одлуката на Централниот регистар за продолжување на рокот за поднесување годишна сметка, Управата за јавни приходи информира дека рокот за поднесување на обрасците “ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” и “Б, се продолжува заклучно со 25 март 2021 година (четврток).

Овој рок се однесува и на другите обрасците за кои што рокот за поднесување е заклучно со рокот за поднесување на годишна сметка односно даночниот биланс.

Воедно се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на исправки на образецот ДДВ-04 за даночните периоди од 2020 се продолжува до 25 март 2021 година.

Корисни информации:

time-2980690_960_720

Централен регистар ќе го продолжи рокот за поднесување годишна сметка

Централен регистар денес, 12.03.2021 година соопшти дека ќе го продолжи рокот за поднесување годишна сметка:

“Почитувани,

Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, со кои се бара одложување на рокот за доставување на годишна сметка Ве известуваме дека Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на обврзниците за поднесување на годишна сметка и на сметководителите и да го продолжи рокот за електронско поднесување заклучно со 25.03.2021 година до 24 часот. Ваквата одлука за пролонгирање на рокот се носи согласно ситуацијата и мерките од Владата за заштита и превенција од вирусот covid-19, како и поради тоа што голем број од сметководителите се заболени од вирусот и не се во можност да ги запазат законските рокови. Одлуката за пролонгирање на рокот е во согласност со член 477 од Законот за Трговски друштва.
Иако заклучно со вчерашниот ден 11.03.2021 година над 90% од обврзниците веќе ја поднеле годишната сметка, сепак Централен регистар како сервисно ориентирана институција,  секогаш е спремна да одговори на барањата на своите корисници, во рамките на законските можности.

Доколку Ви е потребна помош, информации поврзани со поднесувањето на годишната сметка може да добиете овде.

Со Почит,
Централен регистар на Република Северна Македонија”

138893526_236051081366342_3712447915391605747_n

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД РАЗВОЈНА БАНКА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА БЕСКАМАТНИОТ КРЕДИТ ОД ПФК “КОВИД 1”

Развојна банка на Северна Македонија ги известува корисниците на бескаматен кредит од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), ,,Ковид 1″ дека инструкциите за плаќање се достапни на веб страницата на банката на следниот линк: https://www.mbdp.com.mk/…/instrukcii-za-plakanje-kovid1…
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut i informon shfrytëzuesit e kredisë pa interes nga Fondi special i kredisë (FSK), “Kovid 1” që udhëzimet e pagesës janë në faqen e internetit të bankës në linkun vijues: https://www.mbdp.com.mk/…/instrukcii-za-plakanje-kovid1…
photo-1468779036391-52341f60b55d

НЕРАБОТЕН ДЕН -19 јануари (вторник) 2021 година, Богојавление (Водици)

Согласно Законот за празниците на Република Македонија („Службен весник на РМ” бр.21/98 и 18/07), 19 јануари 2021 година (вторник), Богојавление (Водици), е неработен ден за граѓаните од православната вероисповед во Република Северна Македонија.

percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец декември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,4%.
Месечната аконтација за декември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,4%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец декември е најдоцна до 15 јануари 2021 година.
Честитка-2021 1

СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА

Изминатата година нè научи да си посакаме пред сè здравје, а потоа сè останато. Со надеж да останеме заедно и наредната година во добри деловни односи и добро расположение, Ви посакуваме среќа, успех и мигови за паметење!

Искрено,

Тимот на ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ

2

НАРОДНАТА БАНКА ЈА ОБЈАВИ РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија, ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година и истата изнесува 1,50%.

ЦРМ-ДЕ 1

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА (ОБРАЗЕЦ “ДЕ”)

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20, објавен е Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.

Правилникот влезе во сила од 17 декември 2020 година.

Со измените и дополнувањата на Правилникот објавен е нов Образец “ДЕ”, односно стариот се заменува со нов, кој ќе се пополнува при поднесување на годишната сметка за 2020 година во Централниот регистар.

Централниот регистар известува дека новиот “Образец ДЕ” е веќе поставен во системот.

Известување од ЦРМ https://www.crm.com.mk/mk/vesti/soopshtenie-za-izmena-na-de-obrazetsot-za-godishna-smetka .

income-tax-4097292_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20 од 17.12.2020 година, објавено е даночното намалување за 2021 година врз основа на Законот за данокот на личен доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 и 290/20).

Согласно Објавата на министерот за финансии:

1. Даночното намалување утврдено во Законот за данокот на личен доход, за 2021 година на годишно ниво, изнесува 101.256,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија согласно Законот за данокот на личен доход месечно се утврдува во износ од 8.438,00 денари.

*****Даночното намалување за 2020 година изнесуваше 98.736 на годишно ниво, односно 8.228 месечно.

119215024_740466903218831_5921181792395570094_o 1

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК) 2020 ГОДИНА

Преземете ја програмата за онлајн советувањето кое ќе се одржи на 22 декември (вторник) 2020 година преку ZOOM платформата со почеток во 10 часот.

ПРОГРАМА ПРЕЗЕМИ ТУКА

Надоместот за советувањето изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ 18%).

Доколку сакате да присуствувате, Ве молиме да се пријавите на следниот линк https://docs.google.com/forms/d/15g2Uk_c1Cwtgj3ku6X873LX7kj2qbJnYj4Hg2gpTcz4/edit .