info-1459077_960_720

ПОДАТОЦИ ЗА МПИН ЗА 2024 ГОДИНА

 

Во денешното соопштение (23.01.2024) на ДЗС број 4.1.24.08 објавена е просечната исплатена месечна бруто плата за ноември 2023 година, кој податок кој Ви е потребен за МПИН за пресметка на платите почнувајќи од платата за месец јануари 2024 година.
ПОДАТОК ЗА МПИН ЗА 2024

(Просечна месечна бруто плата по вработен за ноември 2023 година согласно соопштението од ДЗС објавено во јануари на 23.01.2024 година)

57.609
МЕСЕЧНО ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2023 ГОДИНА 9.540
Стапките на придонеси за 2024 година остануваат исти како и за 2023 година
Вид на придонес Стапка
ЗА ПИО 18,8%
ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 7,5%
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 0,5%
ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 1,2%
ВКУПНО 28%