images

Поставена е новата верзија на клиентскиот софтвер МПИН (21.04.2021)

Поставена е новата верзија на клиентскиот софтвер МПИН прилагоден за изготвување пресметка на платите за месец февруари и март 2021 доколку користите финансиска поддршка за исплата на плати.

 

Новата верзија на клиентскиот софтвер МПИН може да ја преземете тука