hire-4740315_960_720

Оглас за вработување на административен работник

Доколку сакате да бидете дел од успешен тим и  подготвени сте да вложувате во својата иднина, знаење и вештини, пријавете се!

Професионал Акаунт е компанија за вршење на сметководствени и консалтинг услуги  и  акредитирана за вршење КПУ обуки на сметководители и овластени сметководители. Нашето портфолио вклучува голем број на домашни и странски компании и работи на пазарот повеќе од 10 години.

Нудиме можност за вработување на едно лице кое ги исполнуваа следните услови:

  1. Високо образование – Eкономски факултет
  2. Солидно познавање на англискиот јазик
  3. 3.     Солидно познавање на Microsoft Office (word, excel, power point)
  4. Способност за работа во тим
  5. Посветеност кон работата и високо ниво на професионалност и креативност.

 

Работни задачи:

  • водење евиденции, архива и слична документација
  • иготвување фактури и други документи
  • соработка со надлежни институции и поднесување соодветна документација за потребите на клиентите
  • комуникација со клиенти во странство.

Доколку ги исполнувате наведените услови, пријавете се најдоцна до 04.06.2021 година. Испратете ваша кратка биографија и мотивациско писмо на  info.professionalaccount@gmail.com / info@professionalaccount.mk