sale-3112120_1280

РЕФЕРЕНТНАТА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ КАЗНЕНА КАМАТА ОД ЈУЛИ ДО ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА ОСТАНУВА ИСТА

Согласно Објавата на НБРСМ, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата, за периодот од 1 јули 2024 година до 31 декември 2024 година, изнесува 6,30%, односно останува иста како и претходното полугодие.

Преземи Објава https://professionalaccount.mk/wp-content/uploads/2024/06/MKD-Објава-на-референтна-стапка-30062024-1.pdf