phone-292994_960_720

ПОТВРДИ ЗА РЕЗИДЕНТЕН СТАТУС ЗА META И GOOGLE

Доколку барате ослободување од задржан данок за 2023 година и имате потреба од потврди за резидентетн статус за Meta и Google истите може да ги преземете во продолжение.

Meta
Google