unnamed

ПОКАНА ЗА СОВЕТУВАЊЕ МОДУЛ 2 – 2022 ГОДИНА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРАНО ОД ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ ДООЕЛ

Почитувани,

Професионал Акаунт Ве поканува на еднодневно советување, како дел од втората тематска единица за 2022 година – МОДУЛ 2,
со кое ќе бидат реализирани 8 часа.

Советувањето ќе биде организирано во следните градови:

 

 

  • Секој модул носи 8 КПУ часови .
  • Сите заинтересирани за следење на втората тематска единица за модул 2, потребно е да пополнат апликација која се наоѓа тука .

ПРОГРАМА ЗА СОВЕТУВАЊЕТО

Надоместокот за советувањето од 8 часа (1 работен ден) изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ)Ве молиме најдоцна 3 дена пред почетокот на советувањето,  да ја пополните апликацијата и извршите уплата на:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка: 210-0642103202-82
Цел на дознака: Модул 2/2022

Преземете ПРОФАКТУРА тука

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, може да добиете на следните телефонски броеви: 075-205-573, 076-205-573, 02/3126-066, 02/3213-663.