webinar-2636738_1280

КПУ МОДУЛ 2/2024

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на еднодневна онлајн обука КПУ Модул 2/2024.

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:

– 28 мај (вторник) 2024 година и
– 30 мај (четврток) 2024 година.

Може да се пријавите за еден од двата термини и со посета на оваа обука се стекнувате со 8 КПУ часови за сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Надоместокот изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

Програмата, односно темите на обуката се во согласност со донесената годишна програма за континуирано професионално усовршување  за 2024 година и се одобрени од Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ.

Види известување од ИСОС

ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ЈА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК:

ПРИЈАВА 

ПРОГРАМА

ПРОФАКТУРА

Линкот за приклучување ќе Ви биде доставен еден ден пред почетокот на предавањето, на меjл адресите кои ќе ги оставите при регистрација.

ВАЖНO:

Евиденцијата која правните лица ја водат задолжително ја доставуваат до Институтот, во хартиена односно енкриптирана форма, во рок од 8 дена по спроведување на обуката.

Затоа Ве молиме уредно да се пријавите и надоместокот за КПУ да го платите минимум еден (1) ден пред одржување на обуката.

Податоци за уплата:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка:210-0642103202-82
Цел на дознака: Модул 2-2024

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

+389 2 3213 663
+389 2 3126 066
+389 70 20 55 73
+389 75 20 55 73
+389 76 20 55 73