138893526_236051081366342_3712447915391605747_n

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД РАЗВОЈНА БАНКА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА БЕСКАМАТНИОТ КРЕДИТ ОД ПФК “КОВИД 1”

Развојна банка на Северна Македонија ги известува корисниците на бескаматен кредит од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), ,,Ковид 1″ дека инструкциите за плаќање се достапни на веб страницата на банката на следниот линк: https://www.mbdp.com.mk/…/instrukcii-za-plakanje-kovid1…
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut i informon shfrytëzuesit e kredisë pa interes nga Fondi special i kredisë (FSK), “Kovid 1” që udhëzimet e pagesës janë në faqen e internetit të bankës në linkun vijues: https://www.mbdp.com.mk/…/instrukcii-za-plakanje-kovid1…