Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

1.СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕНКИ И ГРЕШКИ ОДДЕЛ 10 ОД МСФИ ЗА МС………………………………………………3

2.ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ СОГЛАСНО МСС 32 / ОДДЕЛ 11 ОД МСФИ ЗА МСЕ…………………………..….20

3. СТЕКНУВАЊЕ СТАТУС СМЕТКОВОДИТЕЛ И ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ, КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ………………………….39

4. СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА ВНЕСУВАЊЕ НЕПАРИЧЕН ВЛОГ ОД СТРАНА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО………..………..54

5.ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ НА МАРЖАТА НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ (ЛЕБ, ЈАЈЦА, ТЕСТЕНИНИ, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ…) ДО 30 ЈУНИ 2023 ГОДИНА……………......69

 6. ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОВОШЈЕТО И ЗЕЛЕНЧУКОТ И ОБВРСКАТА ЗА НИВНОТО ПРИБАВУВАЊЕ И ПРОДАЖБА ДО 31 МАЈ 2023 ГОДИНА………………..71

7.ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)……………………………………..……..………....73