Кристина Стојановска

дипломиран економист, комплетно сметководствено работење, специјалист за плати, финансиско работење