Виолета Групчева

сметководител, дипломиран економист, комплетно сметководствено работење