Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за компании – оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други

Институција која огласува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 25.05.2021 Врз основа на

Види повеќе

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор

Институција која огласува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 25.05.2021 Врз основа на

Види повеќе