ПОКАНА ЗА СОВЕТУВАЊЕ МОДУЛ 2 – 2022 ГОДИНА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРАНО ОД ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ ДООЕЛ

Почитувани, Професионал Акаунт Ве поканува на еднодневно советување, како дел од втората тематска единица за 2022 година – МОДУЛ 2,

Види повеќе